STUDIETUR 13-18 august 2012 del 2- Munksøgård Økolandsby

Munksøgård utenfor Roskilde ble grunnlagt i 2000 og er det  første av mange bofellesskap i området. Økolandsbyen består av hele 100 boliger fordelt på 5 boliggrupper.

munksøgård
Byggene er  2.etasjers rekkehus og hver boliggruppe har et felleshus.
Opprinnelig var Munksøgård en gård hvor det gamle gårdsanlegget som heter Oline nå huser kafè, gjesterom, sykkelstall, gårdsbutikk, gratisbutikk for møbler og ting, større maskiner som snøfres og gresskliper og hestestall

 tun 2

5 tun

De fem tunene har forsjellige bogrupper::

  • En gruppe eier husene samt felleshus,
  • en har bostadsrett/andeleier.
  • en gruppe er for familier,.
  • en for ungdom,
  • og en femte  for eldre.        

Ungdom og eldre er riktignok  litt flytende begreper og det bor unge familier i ungdomsgruppen.

5 tun

Solfangere

Husene varmes opp med eget sentralt pelletsfyringsanlegg og solfangere på taket.

 grønnsaker

Dyrkingsarealet

Alle boliger blir tildelt en hageparsell til dyrking, men noen grupper dyrker i fellesskap. 

Det finnes  bildeling med 11 biler derav 2 el biler. Og en stor sykkelparkering.

sykkelstall

Sykkelstall

felles bespisning

Felles bespisning

Alle bogruppene har felles bespisning i felleshusene 5-6 ganger i uken .

Det er mange(17?) arbeidsgrupper på Munksøgård  og noen foreninger, for eksempel for Oline . Voksne og større ungdom er med i 2 arbeidsgrupper en intern i bogruppen og en ekstern for hele felleskapet.

2 geiter
Egen arbeidsgruppe for kjæledyr

Bogruppene holder høner og det er en gruppe for kjæledyr som har hester, geiter og  kaniner.

Toalettene i husene har urinseparering som blir brukt som gjødsel. Søppelet sorteres i 12 fraksjoner og det lages kompost. Det finnes i tillegg til brukte ting og møbler også en bod for klær.

oversiktskart
Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s