Category Archives: Uncategorized

STUDIETUR 13-18 august 2012 del 4: Lange Eng

Lange Eng er et bofelleskap i Albertslund i nærheten av Kjøpenhavn. Det har et moderne design og 52 boliger, som for det meste eies av beboere. Det bor nå 100 voksne og hundre barn i Lange Eng. Huset er bygget rundt en artium med stort fellesareal. Felleshus på 600m2 med fellesbespisning 6 dager i uken. Rom for aktiviteter, kino, bar/kafè.

2009-01-02 04.06.42

Fra grunnen ble kjøpt, til det ble bygget tok det 2 år. Innflytting skjedde i 2008. De betalte 10 000,- for å reservere en bolig. I begynnelsen var det 40 familier som skrev under og tok et lån for de 52 boligene. Til sammen 135 millioner. De valgte en styrelse som var med på byggemøter hver uke. Denne ble skiftet ut hver 6.mnd fordi folk ble slitne. Prosjektet er organisert som ejerforening (sameie). De hadde en venteliste. De nummererte de som ble medlem (de som betalte 10 000,-), og lot da kun 52 bli medlem. Deretter hadde de en nummerert venteliste.

2009-01-02 04.01.25

Alle voksne må være med i matlagningsgruppen som består av 8 personer, 4 av dem lager mat i 3 dager hver 6. uke. Alle må være med i to grupper, en stamgruppe som har matlagning og rengjøring og i tillegg en driftsgruppe som f.eks har kulturaktiviteter, vedlikeholder fellesarealer og lignende.

2009-01-02 04.10.44

Beboerne fremholder også det sosiale fellesskapet som hovedmotivasjonen for å bo her, og de sier at fellesbespisningene fungerer kjempegodt! Nesten alle er jevnlig med eller henter take-away. Beboeren vi møtte var småbarnsfar, og sa at livet som småbarnsforeldre ble mye lettere når du ikke måtte lage middag hver dag.

2009-01-02 04.22.25

Framtida for Lange Eng?
• Konseptet fungerer meget godt, og beboerne fremholder fellesmåltidet som meget viktig.
Godt utdannede folk i styrer og stell gjør at organisasjonen er sterk.
• Hva skjer når barna blir større?
Har de så mange fellesgoder at livet i leielighet fortsatt er attraktivt,
eller vil flere ønske å kjøpe enebolig?
• De kollektive løsningene er godt fundamentert, slik at det nok vil
trekke til seg folk som ønsker dette også i framtida.

2009-01-02 04.20.53

Lange Engs hjemmeside

2009-01-02 03.55.33

Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner

Advertisement

STUDIETUR 13-18 august 2012 del 3: Absalons Have

Absalons Have er et bofellesskap i Roskilde, nær Munksøgård som stod ferdig i 2005.Rekkehus i 2.etg. 23 boliger, og 105 beboere. Tett-lav bebyggelse med ganske tette boligstrukturer. Leiligheter på henholdsvis 144m2, 119m2 og 110m2 + felleshus og felles parkering.

2009-01-02 10.17.34

Hele planleggingen ble styrt fra beboerne selv etter at noen familier tok initiativet.
Roskilde kommune la ut et område der bofellesskaper kunne søke om å få tomt.
Beboerforeningen tok opp lån og betalte inn inskudd.
Etter at det ble utarbeidet et skisseprosjekt var det 13-30 medlemmer som betalte inn et inskudd på 4000,- Absalons Have er i hovedsak et bofellesskap som  ikke legger stor vekt på det økologiske.

2009-01-02 11.04.02

Aktiviteter:
Felleshuset har profesjonelt kjøkken, og spisesal.
Fellesbespisning 6 dager i uka ofte med 70 personer som deltar.
Muligheter for take-away.
Man har lekerom og møterom i felleshuset med bla.  Felles feiring av barnebursdager,
Andre aktiviteter er fotballkamper og lignende
Felles kompostering i skogholt i
nærheten. De komposterer 1200kg matavfall i året.

2009-01-02 11.03.54
Organisering:

Det holdes fellesmøte en gang i måneden.

De har mange forskjellige arbeidsgrupper og alle må være med i minst 3 slike.

Alle må være med å lage mat.

2009-01-02 11.06.27

Fordeler og ulemper

Positivt:
• De fremholder det sosiale som
meget godt og viktig.
• Når det oppstår problemer, løses
det ganske enkelt. Dette sier de,
er fordi de har blitt så godt kjent
gjennom planleggingen av
prosjektet. De fremstår nesten
som ”en stor familie”.
• Fellesmåltidene fungerer veldig
godt.

Negativt
• De savner bod i huset. Noen syns
det er valgt litt billige materialer.
• Planløsningen på byggene er
dårligere enn i de andre
prosjektene vi så.
• Lite uteareal, og lite brukervennlig.

Kontaktinfo ABSALONS HAVE (Roskilde)
Kaare Friis Petersen
Formand, kgfp@tiscali.dk,
+4522118847

Absalons Haves Hjemmeside

2009-01-02 10.18.43

Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner

STUDIETUR 13-18 august 2012 del 2- Munksøgård Økolandsby

Munksøgård utenfor Roskilde ble grunnlagt i 2000 og er det  første av mange bofellesskap i området. Økolandsbyen består av hele 100 boliger fordelt på 5 boliggrupper.

munksøgård
Byggene er  2.etasjers rekkehus og hver boliggruppe har et felleshus.
Opprinnelig var Munksøgård en gård hvor det gamle gårdsanlegget som heter Oline nå huser kafè, gjesterom, sykkelstall, gårdsbutikk, gratisbutikk for møbler og ting, større maskiner som snøfres og gresskliper og hestestall

 tun 2

5 tun

De fem tunene har forsjellige bogrupper::

  • En gruppe eier husene samt felleshus,
  • en har bostadsrett/andeleier.
  • en gruppe er for familier,.
  • en for ungdom,
  • og en femte  for eldre.        

Ungdom og eldre er riktignok  litt flytende begreper og det bor unge familier i ungdomsgruppen.

5 tun

Solfangere

Husene varmes opp med eget sentralt pelletsfyringsanlegg og solfangere på taket.

 grønnsaker

Dyrkingsarealet

Alle boliger blir tildelt en hageparsell til dyrking, men noen grupper dyrker i fellesskap. 

Det finnes  bildeling med 11 biler derav 2 el biler. Og en stor sykkelparkering.

sykkelstall

Sykkelstall

felles bespisning

Felles bespisning

Alle bogruppene har felles bespisning i felleshusene 5-6 ganger i uken .

Det er mange(17?) arbeidsgrupper på Munksøgård  og noen foreninger, for eksempel for Oline . Voksne og større ungdom er med i 2 arbeidsgrupper en intern i bogruppen og en ekstern for hele felleskapet.

2 geiter
Egen arbeidsgruppe for kjæledyr

Bogruppene holder høner og det er en gruppe for kjæledyr som har hester, geiter og  kaniner.

Toalettene i husene har urinseparering som blir brukt som gjødsel. Søppelet sorteres i 12 fraksjoner og det lages kompost. Det finnes i tillegg til brukte ting og møbler også en bod for klær.

oversiktskart
Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner