STUDIETUR 13-18 august 2012 del 3: Absalons Have

Absalons Have er et bofellesskap i Roskilde, nær Munksøgård som stod ferdig i 2005.Rekkehus i 2.etg. 23 boliger, og 105 beboere. Tett-lav bebyggelse med ganske tette boligstrukturer. Leiligheter på henholdsvis 144m2, 119m2 og 110m2 + felleshus og felles parkering.

2009-01-02 10.17.34

Hele planleggingen ble styrt fra beboerne selv etter at noen familier tok initiativet.
Roskilde kommune la ut et område der bofellesskaper kunne søke om å få tomt.
Beboerforeningen tok opp lån og betalte inn inskudd.
Etter at det ble utarbeidet et skisseprosjekt var det 13-30 medlemmer som betalte inn et inskudd på 4000,- Absalons Have er i hovedsak et bofellesskap som  ikke legger stor vekt på det økologiske.

2009-01-02 11.04.02

Aktiviteter:
Felleshuset har profesjonelt kjøkken, og spisesal.
Fellesbespisning 6 dager i uka ofte med 70 personer som deltar.
Muligheter for take-away.
Man har lekerom og møterom i felleshuset med bla.  Felles feiring av barnebursdager,
Andre aktiviteter er fotballkamper og lignende
Felles kompostering i skogholt i
nærheten. De komposterer 1200kg matavfall i året.

2009-01-02 11.03.54
Organisering:

Det holdes fellesmøte en gang i måneden.

De har mange forskjellige arbeidsgrupper og alle må være med i minst 3 slike.

Alle må være med å lage mat.

2009-01-02 11.06.27

Fordeler og ulemper

Positivt:
• De fremholder det sosiale som
meget godt og viktig.
• Når det oppstår problemer, løses
det ganske enkelt. Dette sier de,
er fordi de har blitt så godt kjent
gjennom planleggingen av
prosjektet. De fremstår nesten
som ”en stor familie”.
• Fellesmåltidene fungerer veldig
godt.

Negativt
• De savner bod i huset. Noen syns
det er valgt litt billige materialer.
• Planløsningen på byggene er
dårligere enn i de andre
prosjektene vi så.
• Lite uteareal, og lite brukervennlig.

Kontaktinfo ABSALONS HAVE (Roskilde)
Kaare Friis Petersen
Formand, kgfp@tiscali.dk,
+4522118847

Absalons Haves Hjemmeside

2009-01-02 10.18.43

Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s