STUDIETUR 13-18 august 2012 del 4: Lange Eng

Lange Eng er et bofelleskap i Albertslund i nærheten av Kjøpenhavn. Det har et moderne design og 52 boliger, som for det meste eies av beboere. Det bor nå 100 voksne og hundre barn i Lange Eng. Huset er bygget rundt en artium med stort fellesareal. Felleshus på 600m2 med fellesbespisning 6 dager i uken. Rom for aktiviteter, kino, bar/kafè.

2009-01-02 04.06.42

Fra grunnen ble kjøpt, til det ble bygget tok det 2 år. Innflytting skjedde i 2008. De betalte 10 000,- for å reservere en bolig. I begynnelsen var det 40 familier som skrev under og tok et lån for de 52 boligene. Til sammen 135 millioner. De valgte en styrelse som var med på byggemøter hver uke. Denne ble skiftet ut hver 6.mnd fordi folk ble slitne. Prosjektet er organisert som ejerforening (sameie). De hadde en venteliste. De nummererte de som ble medlem (de som betalte 10 000,-), og lot da kun 52 bli medlem. Deretter hadde de en nummerert venteliste.

2009-01-02 04.01.25

Alle voksne må være med i matlagningsgruppen som består av 8 personer, 4 av dem lager mat i 3 dager hver 6. uke. Alle må være med i to grupper, en stamgruppe som har matlagning og rengjøring og i tillegg en driftsgruppe som f.eks har kulturaktiviteter, vedlikeholder fellesarealer og lignende.

2009-01-02 04.10.44

Beboerne fremholder også det sosiale fellesskapet som hovedmotivasjonen for å bo her, og de sier at fellesbespisningene fungerer kjempegodt! Nesten alle er jevnlig med eller henter take-away. Beboeren vi møtte var småbarnsfar, og sa at livet som småbarnsforeldre ble mye lettere når du ikke måtte lage middag hver dag.

2009-01-02 04.22.25

Framtida for Lange Eng?
• Konseptet fungerer meget godt, og beboerne fremholder fellesmåltidet som meget viktig.
Godt utdannede folk i styrer og stell gjør at organisasjonen er sterk.
• Hva skjer når barna blir større?
Har de så mange fellesgoder at livet i leielighet fortsatt er attraktivt,
eller vil flere ønske å kjøpe enebolig?
• De kollektive løsningene er godt fundamentert, slik at det nok vil
trekke til seg folk som ønsker dette også i framtida.

2009-01-02 04.20.53

Lange Engs hjemmeside

2009-01-02 03.55.33

Tekst og foto: Mari Wiborg-Jenssen og Beate Wølner

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s